RC modely

RC modely neboli Rádiem řízené modely (RC z anglického radio controled) jsou zmenšeniny resp. napodobeniny např. automobilů, lodí, letadel, vrtulníků, tanků, které jsou pohyblivé a nezávislé a jsou ovládány rádiovým signálem na dálku.

Ovládání pro RC auta, RC letadla a RC vrtulníky se stává z vysílače-ovladače (má páčky, volant a další nastavovací a ovládací prvky) a přijímače – ten přijímá signál v modelu a servomotorů (serv) – to jsou elektromotory, vykonávající pohyb na oba dva směry a tento pohyb ovládá páku, která hýbe ovládanými prvky RC modelu (přední kola u automobilu, kormidlo u lodi, křidélka, výškovka a směrovka u letadla). Systém přenosu informace z vysílače do přijímače je podobný jako u rozhlasového vysílání. Nosný kmitočet určuje frekvenci systému. V České republice se používá 27 MHz pro všechny modely většinou jednodušší a hračky, 35 MHz pro letecké modely a 40 MHz pro letecké, pozemní i lodě. Každé pásmo se dále dělí na „jemnější části“ nazývané kanály. Tyto kanály jsou důležité při provozování více modelů na jednom místě. Kanály musí být různé, nejlépe ob jeden kanál, aby nedocházelo k rušení signálu. Proto je velmi důležité vědět a hlídat si okolí provozu modelu, aby nedošlo ke zbytečné havárii modelu. Tato pravidla jsou zásadní mezi modeláři ve všech odvětvích modelářství.

V současné době se velmi rychle rozvíjí moderní systémy na vyšších kmitočtech v pásmu 2,4GHz (podobně jako wifi přenos dat). Tyto systémy umožňují větší dosah a mají možnost komunikace oběma směry a také řeší problémy kanálů jak je tomu u starších systémů (27, 35, 40MHz). Možnosti systémů na 2,4GHz:

  1. vysílač se nezapne pokud se nachází v okolí vysílající systém na stejném kanálu
  2. vysílač se musí spárovat(“dohodnout si kanál”) s přijímačem a vybere si nejbližší volný kanál.
  3. vysílač si změní kanál podle nejbližšího volného kanálu automaticky při zapnutí.